FANDOM


Język bombaski
Obszary użytkowania
Pismo/alfabet Zmodyfikowany język polski
Liczba osób posługujących się bombaskim 2 (w tym 1 native speaker)
Osoby, odpowiedzialne za regulacje Wojciech Suchodolski
Język bombaski, bombaszczyzna - jeden z trzech języków[1], którymi posługuje się Major Suchodolski. Nie jest i nigdy nie był powszechnie używany poza obszarem Bombasu. Kajor używa go między innymi do nazywania swoich filmów.
Majorflaga

Flaga Bombaskiej republiki ludowej.

Istnieje teoria, która mówi, że nie jest to osobny język, a jedynie alternatywny sposób zapisu polskiego, co wydaje się być najbliższe prawdy, gdyż możemy tutaj zaobserwować liczne zapożyczenia z języka polskiego, zarówno leksykalne jak i gramatyczne.

Jego nazwa pochodzi od kraju, w którym powstał - Bombaskiej Republiki Ludowej. Ma 2 wersje - starą (nieużywaną od 13 kwietnia 2017) oraz nową.

Pochodzenie

Nie wiadomo dokładnie, kiedy narodził się język bombaski. Pewne jest, że wymyślił go Suchodolski, możliwe, że było to tuż po jego przybyciu na ziemie bombaskie. Język bombaski rozpowszechniony został 19 marca 2017 roku, kiedy Major nadał jednemu ze swoich filmów tytuł w języku bombaskim "maior.testuje" .

Podstawy gramatyki

Klawiatura język bombaski

Klawiatura z układem QWERTSZJ przeznaczona dla osób posługująych się językiem BOMBASKIM

Niestety pan Suchodolski nie zdradził kompletnego zbioru zasad gramatycznych języka bombaskiego. Jednakże internauci zdołali wychwycić jego podstawy[2].

Istnieją dwie wersje języka bombaskiego:

Stary język bombaski (2015-2017)

(nieużywany od 13 kwietnia 2017)

 • przeważnie kropki zamiast spacji,
 • każdy błąd ortograficzny w j. polskim jest używany i traktowany jako poprawna pisownia (np. właśnie = wlasinje),
  Historia

  Przykład zastosowania języka bombaskiego w wyszukiwarce majora

 • zanik samogłoski "y" wewnątrz wyrazów (pyszny = pszny[3].

Nowy język bombaski (2017-)

 • spacje mają miejsce
 • "Major" piszemy na różne sposoby w celu wyeliminowania powtarzających się wyrazów: jajor, kajor, najor, mojor, makor, jor00, jor, jemajor

(Czasami aby usunąć powtarzające się wyrazy można użyć cyfr, np. 001major, 00jor, 005kajor ),

 • Litera "J" jest często używana zamiast litery "I" (właśnie = własnje)
 • litera "Y" jest używana wybiórczo (pyszny = pszny).
 • W niektórych przypadkach litera "Y" zamieniana jest na literę "Q" (np. Chlebek Boży = Chlebek Borzq)
 • Litera "Ą" także jest zastąpiona literą "Q", lecz tylko w piśmie (Bożą = Bożq).
 • Litery takie jak "ę", "ć", "ś", "ł" oraz "ń" są używane rzadko, lub wcale.
 • Niekiedy "o" zapisywane jest jako "ø" (Tosty = Tøsty)

Bardzo popularne w języku bombaskim jest stosowanie odwrotności polskiej poprawności ortograficznej. Jednak co do tego nie ma zasady i właściwie nie wiadomo kiedy możemy to stosować. Sam Major stosuje tą metodę wybiórczo. Dla przykładu wyraz "Boży" może po bombasku być zapisany tak samo, jednak niekiedy można się spotkać z zapisem "Borzq". Jak widzimy została tutaj zastosowana metoda odwrotności ortograficznej języka polskiego oraz litera "Y" została zamieniona na "Q". Jeszcze jednym przykładem tej metody jest odmieniony wyraz "zlewu" (Dopełniacz od wyrazu "zlew"), który po bombasku jest zapisywany "zlewó", lecz oczywiście nie zawsze ma to miejsce.

Wszelkie gramatyczne i leksykalne osobliwości opisuje Słownik bombasko-polski.

Przypisy

 1. Pozostałe to rosyjski i częściowo polski
 2. Nowe słowa w języku bombaskim można poznać obserwując kanały Majora.
 3. wyjątek: "major pysznieje".

Układ klawiatury bombaskiej

Dla systemu GNU/Linux utworzony został układ klawiatury bombaskiej. Potrzebne pliki wraz z instrukcją instalacji zostały zawarte pod linkiem

Wydana została również wersja dla systemów Windows